BOKNINGSVILLKOR

Arrangör av "Körsång i Lissabon" är Loam HB, 916560-6832. Kontaktperson är Lars Skärgren, +46 702 77 80 60.

"Körsång i Lissabon" arrangeras som ett paket enligt bifogat program. Resan till och från Lissabon bokar och betalar varje deltagare själv.

"Körsång i Lissabon" genomförs under förutsättning att deltagarantalet är minst 30 personer senast 15/5 2020. Antalet deltagare är begränsat till 45. Rekommendation är att boka resa när antalet anmälda är minst 30 stycken. Loam HB informerar kontinuerligt om antalet anmälda. Loam HB frånsäger sig ansvar för resa som är bokad före bekräftelse om arrangemangets genomförande.

Bokning

Bokning görs skriftligt via mejl eller brev. Uppgifter som behövs för bokning är: namn, telefonnummer och e-postadress. Bokningen är bindande då den är skriftligt bekräftad. I och med bokningen har köparen godkänt Loam HB:s bokningsvillkor.

Betalning

Vid bokning betalas 1 500 SEK mot faktura. Resterande, 7 000 SEK betalas mot faktura 70 dagar före avresa. Vid senare bokning än 70 dagar betalas hela summan, 8 500 SEK, mot faktura.

Om det inte är fullt deltagarantal, minimum 30 personer, senast den 15/5 2020 återbetalas tidigare inbetald avgift i sin helhet.

Villkor vid avbokning

Tänk på att teckna försäkring om du behöver avbeställa din resa på grund av t. ex. sjukdom.

Avbeställning till Loam HB görs skriftligt via mejl eller brev. Följande gäller:

1. Vid avbokning från deltagarens sida 90 dagar eller tidigare före veckans start återbetalas inbetalad avgift med avdrag för en administrationsavgift om 1 000 sek per person.

2. Vid avbokning 89 - 60 dagar återbetalas inbetalad avgift med avdrag för en administrationsavgift om 2 000 sek.

3. Vid avbokning mellan 59 - 28 dagar före veckans start återbetalas inbetalad avgift med avdrag om 5 000 sek.

4. Vid senare avbokning görs ingen återbetalning.